Czwartek 19 lipca 2018
imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego

Aktualności

Emocjonujące pojedynki oraz piękne bramki były ozdobą XVIII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze, który tradycyjnie odbył się na obiekcie sportowym Nurtu Potok. W niedzielnych zawodach rywalizowały drużyny z Gminy Jedlicze oraz zaproszona drużyna LKS Brzezówka. W drodze losowania wyłoniono dwie grupy, składające się z trzech drużyn każda. W półfinale zmierzyli się zwycięzcy poszczególnych grup, z drużynami, które zajęły drugie miejsca. 

Rozpoczęto prace na ulicy Rejtana w Jedliczu, których zakres będzie obejmować: budowę ścieżki rowerowej, poprawę systemu odwodnienia, poprawę stanu istniejącego chodnika, ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tokarskich do skrzyżowania z ul. Trzecieskiego. Wykonawcą inwestycji realizowanej przez Gminę Jedlicze jest firma Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. W związku z pracami wystąpią utrudnienia w ruchu w okresie  lipiec-wrzesień.

Inwestycje i remonty

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr. ewid. 594/1 w miejscowości Potok. Zakres prac objął poprawę stanu odcinka (poprzez jego przebudowę) na długości blisko 300 m. Wykonane prace polegały m.in. na: zebraniu wierzchniej warstwy nawierzchni, stabilizacji gruntu cementem, ułożeniu warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożeniu nawierzchni mineralno – bitumicznej, wyrównanie i utwardzenia obustronnie poboczy.

Przy szkole Podstawowej w Moderówce powstał nowy parking dla samochodów. Prace polegające m.in. na ułożeniu kostki betonowej, krawężników oraz wykonaniu studzienek kanalizacyjnych zakończone zostały końcem czerwca. Koszt inwestycji to 67.910,37 zł brutto. Wykonawcą była firma Łukasz Brański MAX-BRUK z Długiego.

Oświata i wychowanie

W środę 11 lipca miała miejsce jednodniowa wycieczka krajoznawcza w Bieszczady zorganizowana przez GOSiR Jedlicze dla zawodników sekcji sportowych działających przy Ośrodku. Pierwszym etapem wycieczki był Majdan, gdzie uczestnicy przesiedli się z autokaru do wagoników Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej. Wolniejsza jazda tym środkiem lokomocji umożliwiła uczestnikom wycieczki podziwianie bieszczadzkiej przyrody. Z Przysłupia, końcowej stacji BKW, 

Nagroda Burmistrza Gminy Jedlicze jest corocznie przyznawana uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a także reprezentację szkoły w zawodach, turniejach, konkursach oraz olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych.

Sport

Marek Zajchowski zdobył złoty i cztery srebrne medale na 28. Mistrzostwach Polski Lekkoatletycznych Masters. Zaledwie trzy tygodnie po zdobyciu drugiego miejsca w mistrzostwach Polski Masters w pięcioboju lekkoatletycznym, zawodnik wrócił do rywalizacji startując w kategorii od 55 do 60 lat. Mistrzostwa Polski rozegrano w dniach 30 czerwca i 1 lipca w Toruniu. Wzięło w nich udział 504 zawodników z całego kraju.

Kultura

Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” realizuje Grant pn. „Z Tołhajem W Beskid” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Promowanie obszaru objętego LSR, poprzez organizacje imprez kulturalnych oraz wydawnictwa dotyczące obszaru LGD „Kraina Nafty”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”. 

Dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Jedlicze zrealizowaliśmy zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa pod nazwą „Idziemy w góry cieszyć się życiem”. Było to wydarzenie promujące turystykę w gminie i regionie. W pierwszej części projektu w maju 2018r. odbyła się wycieczka w Bieszczady. Mimo niesprzyjającej pogody, Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” w dniu 23 czerwca 2018r. wraz z uczestnikami wydarzenia wzięło udział w drugiej części projektu, która miała miejsce na terenie Gminy Jedlicze. 

Należymy do

Euroregion Karpacki  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów TerytorialnychKarpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki  LGD Kraina Nafty    Budujemy Sportową Polskę

Warto zobaczyć:

   

 

Wspólna pomoc dla Daniela!

Strażacy ochotnicy niejednokrotnie nieśli pomoc mieszkańcom w trudnych chwilach. Dzisiaj druh Daniel Müller, strażak OSP Jedlicze - Męcinka potrzebuje naszej pomocy.  Po tym jak nagle zatrzymało się krążenie u Daniela, czeka go kosztowna i długa rehabilitacja. Do tej pory za pośrednictwem zbiórki prowadzonej przez żonę Anetę na portalu pomagam.pl udało  zebrać się 50 654  zł (stan na 19 lipca br. godz.10.00), co stanowi blisko połowę potrzebnej kwoty. Prosimy o pomoc i wsparcie finansowe dla Daniela, którego można udzielić pod tym linkiem: www.pomagam.pl/danielmuller

Poniżej poruszający apel małżonki  Anety Müller

Czytaj dalej 

  

Z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".

Świadczenie "Dobry Start" w wysokości: 300,00 zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Czytaj dalej...

W środę 11 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Rada Miejska w Jedliczu przyjęła uchwały w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy,

- zmiany Uchwały Nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023,


Czytaj dalej

Z urzędu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy.

Treść informacji - PDF

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Treść informacji - PDF

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Treść obwieszczenia - PDF

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
12
 
13
 
 
 
 
17
 
18
 
19
 
20
 
 
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl