21 LISTOPADA – PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”

Drukuj

W naszej szkole realizowany jest program „Trzymaj formę", który współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.
Opiekunem projektu jest pani Aneta Bachta, która przekazuje uczniom szkoły podstawowej wiedzę na temat zdrowego odżywiania i stylu życia. W ramach projektu uczniowie kl. IV przygotowali zdrowy poczęstunek w postaci kanapek. Następnie czwartoklasiści częstowali nim kolegów z innych klas. Czekamy na kolejne pyszności ;)