Wtorek 15 czerwca 2021
imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Aktualności

Uczniowie ze szkół w Piotrówce, Podniebylu i Potoku wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy, od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. W czwartek, 10 czerwca, uczestnicy tych plastycznych zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki przygotowane wspólnie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówkę Terenową w Krośnie i Gminę Jedlicze.

Gabriel Bożek, zawodnik Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate, trenujący na co dzień w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, zajął drugie miejsce w kumite (kategoria do 80 kg) podczas VII Akademickich Mistrzostw Polski Kyokushin! Gratulujemy!

W dniu 13 czerwca 2021 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Jedliczu. Wybory zarządzono w jednym okręgu wyborczym (Jedlicze Centrum II), w którym wybierano łącznie 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 841. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 186 osób, co stanowiło 22,12% uprawnionych do głosowania. Radnym wybrany został Łukasz Orzechowicz z listy nr 1 KWW Razem dla Jedlicza.

W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja przepompowni na terenie Gminy Jedlicze”, przeprowadzono remont przepompowni ścieków zlokalizowanej w Dobieszynie – przysiółek „Krzaki”. Koszt inwestycji, niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców tej miejscowości, wyniósł 67 650, 00 zł brutto.

Inwestycje i remonty

W miejscowości Piotrówka dokonano odbioru zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrówka”. Dzięki inwestycji zrealizowanej w ramach funduszu sołeckiego, przy drodze powiatowej, zamontowane zostały dodatkowe punkty oświetlenia. Koszt zrealizowanej inwestycji to 25 100, 06  zł. Wykonawcą była firma INSTAL – PROJEKT z Cergowej.

Dobiegły końca prace związane z realizacją dwóch zadań dotyczących budowy oświetlenia w Moderówce i Żarnowcu. Poczynione inwestycje bez wątpienia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg w tych miejscowościach.

Będzie jaśniej i bezpieczniej! Na odcinku drogi powiatowej nr P1846R w miejscowości Moderówka, która prowadzi od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 28 do granicy z Chrząstówką prowadzone są prace związane z realizacją II etapu budowy oświetlenia drogowego.

Oświata i wychowanie

W dniach 15.02. - 31.05. br. uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Jedliczu wzięli udział w XV edycji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”, przygotowanego przez Polską Federację Producentów Żywności oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie. W konkursie na spot edukacyjny zajęli dwa pierwsze miejsca!

Kultura

7 czerwca br. na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, po rocznej przerwie, odbył się XXXIII Przegląd Zespołów Tanecznych „Kaczucha 2021”. Swoje umiejętności taneczne przed publicznością na żywo zaprezentowały zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu. Biedroneczki i Roztańczona Paczka wytańczyły:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedliczu zaprasza na spotkanie autorskie z Wacławem Turkiem – fotografikiem, muzykiem, poetą, mającym w swoim dorobku dziewięć zbiorów wierszy. Wacław Turek to członek Związku Literatów Polskich, Fotoklubu RP oraz Honorowy Członek Związku Fotografów Słowackich. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii oraz prezentacja nowości wydawniczych autora.

Sport

Na obiektach Szkoły Podstawowej w Jedliczu, w dniu 22 maja, odbył się XXI Ogólnopolski Turniej Ringo, w którym zaprezentowali się najlepsi zawodnicy w szkolnych kategoriach. W zmaganiach wzięły udział następujące zespoły: KS Olimpia Miłki z Panem Markiem Gilem (członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Ringo), UKS Goszczyn z Panem Mariuszem Wangrynem (wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ringo), UKS Arka Umieszcz z Panią Katarzyną Piskorz (prezesem klubu) i gospodarze - MUKS Podkarpacie Jedlicze.

Kolejne dobre wieści z obozu jedlickich kolarzy! W niedzielę, 30 maja, w Chęcinach koło Kielc, odbyła się pierwsza edycja maratonów z cyklu MTB Cross Maraton.  Na świetnie przygotowanych trasach, przy sprzyjającej pogodzie, bardzo udanie zaprezentowali się zawodnicy GOSiR Jedlicze Team!

Warto zobaczyć:

   

 

 

 

Transport do punktów szczepień

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, iż na terenie Gminy Jedlicze funkcjonują dwa punkty szczepień, przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, tj.:
1) Punkt Lekarski SPG ZOZ w Jedliczu, zlokalizowany w Domu Ludowym w Potoku, Potok 80;
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medikor Sp. z o.o., ul. Rejtana 38b.

W związku z powyższym Gmina Jedlicze będzie organizować transport do punktów szczepień.

Czytaj dalej

1. Jaka jest obowiązująca stawka opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021r.?

Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata miesięczna za odpady komunalne wynosi 20,00 zł od mieszkańca, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku kompostowania bioodpadów opłata może być obniżona do 18,00 zł od osoby po złożeniu stosownej deklaracji.

2. Ile wynosi ulga z tytułu kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym i co zrobić aby z niej skorzystać?

Ulga za kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym wynosi 2,00 zł dla każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. Właściciel budynku mieszkalnego, który złoży deklarację w terminie do 10 lutego br. może skorzystać z niższej stawki tj. 18,00 zł już od 1 stycznia 2021 r. Deklarację można pobrać ze strony internetowej Gminy Jedlicze www.jedlicze.pl lub uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022 kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych. Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze w roku szkolnym 2021/2022, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.

Czytaj dalej


Na terenie Gminy Jedlicze od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku kompostowania przez właściciela domu jednorodzinnego bioodpadów i złożenia stosownej deklaracji, przysługiwać będzie obniżenie stawki o 2 zł. Wówczas opłata wynosić będzie 18,00 zł miesięcznie od osoby.

Niższe stawki opłaty za odpady wynikają m.in. z obniżenia na 2021 rok cen za przyjęcie odpadów przez Instalację Komunalną w Krośnie oraz zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jedlicze.

Czytaj dalej 

Od  listopada 2020 r. dostępna jest usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym", dzięki której istnieje możliwość rezerwacji spotkania za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatników oraz komfort przy załatwianiu spraw. Dzięki nowej usłudze klient może umówić wizytę w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.
Czytaj dalej


 

Z urzędu

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 27 września 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. "Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ulicami Wyspiańskiego a Zręcińską", nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. 

Pełna treść zawiadomienia - PDF

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 11 maja 2021 roku  do 31 czerwca 2021 roku, na terenie Gminy Jedlicze realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Naszej Gminy.

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu, zwołuję XLIV sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 11 czerwca 2021 r. na godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Rekrutacja do projektu: "Szansa na spełnienie? Samozatrudnienie!" Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego.

Treść informacji - PDF

Najbliższe wydarzenia

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
 
21
 
 
23
 
24
 
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Gdzie zgłaszać bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta

Regionalny System Ostrzegania

Gminne Wieści

Zapraszamy do lektury nowego                               Poprzednie wydanie
wydania Biuletynu Gminne Wieści.                              wersja PDF
                 wersja PDF
 

Kontakt

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze

NIP 684 23 63 189

Regon 370440554


Numer konta bankowego:
53 8636 1028 2002 1400 0101 0017
BS Rymanów

 Telefon:   (013) 44-84-710
                   (013) 43-52-207

(1kB)  Fax:        (013) 43-52-025

(1kB)  e-mail:    ug@jedlicze.pl