Niedziela 19 maja 2019
imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Jedlicze

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin i rad powiatów, zawiadamiam o terminie  zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Jedliczu wyznaczonym na dzień 22 listopada 2018 r. na godz. 16:00 w sali narad Rady Miejskiej w Jedliczu, przy ul. Rynek 5 z następującym porządkiem obrad:

  1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Złożenie ślubowania przez burmistrza.

Burmistrz Gminy Jedlicze
 Jolanta Urbanik

Słownik: